ንዋት ሓበሬታ ንዳውንሎድ ምግባር

ኣብዚ ዝኾኑ ንዋታት ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ቋንቋኹም ንዳውንሎድ ምግባር ትረኽቡ።

ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ “ከይሓልፈኩም፥ ተኸተቡ” ዝብል ኣርእስቲ።

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 አብ ቀውዒ 2022

(ዝተሓደሰ ብ 30.09.2022)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 አብ ቀውዒ 2022 ብፍሉይ ንሕማም ንዝተቓልዑ ሰባት

(ዝተሓደሰ ብ 30.09.2022)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 አብ ቀውዒ 2022 ንነፍሰ ጾራት

(ዝተሓደሰ ብ 30.09.2022)
PDF

ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ዚገልጽ ሓበሬታ

Array

በራሪ ጽሑፍ፥ ክታበት ኮቪድ-19፣ ፍርያምነትን ጥንስን

(ዝተሓደሰ ብ 24.03.2022)
PDF

Array

መርመራኮሮናምክያድ

(ዝተሓደሰ ብ 01.04.2022)
PDF

ሓፈሻዊ ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19

Array

ፖስተር፥ ክታበት ብምሕዳስ ኣብ እዋን ጥንሲ ንነብስኻ ብዝበለጸ መንገዲ ምክልኻል

(ዝተሓደሰ ብ 01.10.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ናይ ሕጂ ለበዋታት ኣደብን ጽሬትን

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትኩም ማስክ ገጽ ቀጺልኩም ተኸደኑ።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትኩም ኣእዳውኩም ምሉእ ብምሉእ ሕጸቡ ወይ ኣጽርዩ።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትካ ርሕቐት ምግባር ቀጽል።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፦ ሓበሬታታት

(ዝተሓደሰ ብ 30.12.2022)
PDF