ንዋት ሓበሬታ ንዳውንሎድ ምግባር

ኣብዚ ዝኾኑ ንዋታት ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ቋንቋኹም ንዳውንሎድ ምግባር ትረኽቡ።

ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ “ከይሓልፈኩም፥ ተኸተቡ” ዝብል ኣርእስቲ።

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትኽተብ እትኽእል ብቑዕ ምኽንያታት

(ዝተሓደሰ ብ 05.08.2022)
PDF

ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ዚገልጽ ሓበሬታ

Array

በራሪ ጽሑፍ፥ ክታበት ኮቪድ-19፣ ፍርያምነትን ጥንስን

(ዝተሓደሰ ብ 24.03.2022)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፥ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19

(ዝተሓደሰ ብ 28.01.2022)
PDF

Array

መርመራኮሮናምክያድ

(ዝተሓደሰ ብ 01.04.2022)
PDF

ሓፈሻዊ ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19

Array

ፖስተር፥ ናይ ሕጂ ለበዋታት ኣደብን ጽሬትን

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትኩም ማስክ ገጽ ቀጺልኩም ተኸደኑ።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትኩም ኣእዳውኩም ምሉእ ብምሉእ ሕጸቡ ወይ ኣጽርዩ።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፥ ብኽብረትካ ርሕቐት ምግባር ቀጽል።

(ዝተሓደሰ ብ 17.02.2022)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፦ ሓበሬታታት

(ዝተሓደሰ ብ 25.01.2022)
PDF