ንዋት ሓበሬታ ንዳውንሎድ ምግባር

ኣብዚ ዝኾኑ ንዋታት ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ቋንቋኹም ንዳውንሎድ ምግባር ትረኽቡ።

ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ “ከይሓልፈኩም፥ ተኸተቡ” ዝብል ኣርእስቲ።

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትኽተብ እትኽእል ብቑዕ ምኽንያታት

(ዝተሓደሰ ብ 15.11.2021)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፥: ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትኽተብ እትኽእል ብቑዕ ምኽንያታት

(ዝተሓደሰ ብ 31.12.2021)
PDF

Array

ፖስተር፦ ከይሓልፈካ፦ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19።

(ዝተሓደሰ ብ 27.8.2021)
PDF

ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ዚገልጽ ሓበሬታ

Array

ወረቐት ጭብጢ፥ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19

(ዝተሓደሰ ብ 31.12.2021)
PDF

Array

መርመራኮሮናምክያድ

(ዝተሓደሰ ብ 11.01.2022)
PDF

ሓፈሻዊ ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19

Array

ፖስተር፦ ከይሓልፈካ፦ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19።

(ዝተሓደሰ ብ 03.12.2021)
PDF

Array

ወረቐት ጭብጢ፦ ሓበሬታታት

(ዝተሓደሰ ብ 06.12.2021)
PDF