ንዋት ሓበሬታ ንዳውንሎድ ምግባር

ኣብዚ ዝኾኑ ንዋታት ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ቋንቋኹም ንዳውንሎድ ምግባር ትረኽቡ።

ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ “ከይሓልፈኩም፥ ተኸተቡ” ዝብል ኣርእስቲ።

Array

ፖስተር፦ ከይሓልፈካ፦ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19።

(ዝተሓደሰ ብ 27.8.2021)
PDF

ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ዚገልጽ ሓበሬታ

Array

ወረቐት ጭብጢ፥ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19

(ዝተሓደሰ ብ 15.09.2021)
PDF

ሓፈሻዊ ንዋት ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19

Array

ወረቐት ጭብጢ፦ ሓበሬታታት

(ዝተሓደሰ ብ 21.09.2021)
PDF