தரவிறக்கம் செய்வதற்கான தகவல் பொருட்கள்

இங்கு நீங்கள் அனைத்து கொவிட்-19-தகவல் பொருட்களை உங்கள் மொழியில் பதிவிறக்கம் செய்வதைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

கொவிட்-19-தடுப்பூசி குறித்த தகவல் பொருட்கள்

Array

விடய தாள்கள்: ஒரு mRNA-தடுப்பு மருந்துடன் கூடிய பூஸ்டர் தடுப்பூசி

(புதுப்பித்தது 05.08.2022)
PDF

Array

துண்டுப்பிரசுரம்: கொவிட்-19-தடுப்பூசி, கருவுறுதல் மற்றும் கர்ப்பம்

(புதுப்பித்தது 24.03.2021)
PDF

Array

விடய தாள்கள்: கொவிட்-19-தடுப்பூசி குறித்த பொதுவான தகவல்கள்

(புதுப்பித்தது 05.08.2022)
PDF

பரிசோதிக்கும் விடயத்திற்கான தகவல் பொருட்கள்

Array

வீடியோ விளக்கம்: கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளல்

(புதுப்பித்தது 01.04.2022)
PDF

கொவிட்-19-குறித்த பொதுவான தகவல் பொருட்கள்

Array

பதாதை: தற்போதுள்ள நடத்தை மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான பரிந்துரைகள்

(புதுப்பித்தது 17.02.2022)
PDF

Array

பதாதை : தயவு செய்து முகக்கவசமொன்றை தொடர்ந்தும் அணியவும்.

(புதுப்பித்தது 17.02.2022)
PDF

Array

பதாதை: தயவு செய்து தொடர்ந்தும் உங்கள் கைகளை நன்கு கழுவவும் அல்லது கிருமிநாசினியினால் சுத்தம் செய்யவும்.

(புதுப்பித்தது 17.02.2022)
PDF

Array

பதாதை: தயவு செய்து சமூக இடைவெளியை தொடர்ந்தும் இங்கு கடைப்பிடிக்கவும்.

(புதுப்பித்தது 17.02.2022)
PDF

Array

விடய தாள்: தகவல்கள்

(புதுப்பித்தது 25.01.2022)
PDF