Materiali i informacionit për vaksinimin kundër Covid-19

Array

Fleta e fakteve: Arsyet pozitive për vaksinimin kundër Covid-19

(përditësuar më 28.04.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Vaksinimi i përforcuar me një vaksinë mARN

(përditësuar më 28.01.2022)
PDF

Array

Video sqaruese: Ripërtërini efektin mbrojtës të vaksinimit me dozën përforcuese.

(përditësuar më 09.02.2022)
MP4 (19MB)

Array

Afishe: Rekomandimet aktuale të sjelljes dhe higjienës

(përditësuar më 17.02.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione në lidhje me vaksinimin kundër Covid-19 për të rinj nga mosha 12

(përditësuar më 26.01.2022)
PDF

Array

Fletëpalosje: Vaksinimi kundër Covid-19, fertiliteti dhe shtatzënia

(përditësuar më 24.03.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për të rriturit me një sëmundje kronike dhe personat mbi 65 vjeç

(përditësuar më 7.02.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për personat me kontakt të ngushtë për njerëz veçanërisht të rrezikuar

(përditësuar më 7.02.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione të përgjithshme për vaksinimin kundër Covid-19

(përditësuar më 28.01.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione të përgjithshme për vaksinimin kundër Covid-19 me vaksinën vektor të Janssen

(përditësuar më 5.10.2021)
PDF