Materiali i informacionit për vaksinimin kundër Covid-19

Array

Afishe: Mos e humbni rastin: Lini materialin e informacionit për vaksinimin kundër Covid-19

(përditësuar më 27.8.2021)
PDF

Array

Broshurë: Tani edhe për adoleshentët mbi 12 vjeç rekomandohet: vaksinimi kundër Covid-19

(përditësuar më 8.9.2021)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për të rriturit me një sëmundje kronike dhe personat mbi 65 vjeç

(përditësuar më 5.10.2021)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për personat me kontakt të ngushtë për njerëz veçanërisht të rrezikuar

(përditësuar më 5.10.2021)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione të përgjithshme për vaksinimin kundër Covid-19

(përditësuar më 15.9.2021)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione të përgjithshme për vaksinimin kundër Covid-19 me vaksinën vektor të Janssen

(përditësuar më 5.10.2021)
PDF