Materiali i informacionit për vaksinimin kundër Covid-19

Array

Fleta e fakteve: Informacione për vaksinimin “Covid-19” në vjeshtë 2022

(përditësuar më 30.09.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për vaksinimin “Covid-19” në vjeshtë 2022 për persona të rrezikuar në mënyrë të veçantë

(përditësuar më 30.09.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione për vaksinimin “Covid-19” në vjeshtën e vitit 2022 për shtatzëna

(përditësuar më 30.09.2022)
PDF

Array

Afishe: Më mirë i/e mbrojtur falë vaksinimit përtëritës

(përditësuar më 10.10.2022)
PDF

Array

Afishe: Falë vaksinimit përtëritës, e mbrojtur më mirë në shtatzëni.

(përditësuar më 10.10.2022)
PDF

Array

Afishe: Më mirë e mbrojtur në shtatzëni falë vaksinimit përtëritës

(përditësuar më 01.10.2022)
PDF

Array

Afishe: Rekomandimet aktuale të sjelljes dhe higjienës

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF

Array

Fletëpalosje: Vaksinimi kundër Covid-19, fertiliteti dhe shtatzënia

(përditësuar më 24.03.2022)
PDF