Materiali i informacionit për temën testimi

Array

Fletushkë: Kujdesuni për ekuilibrin punë-testim

(përditësuar më 29.7.2021)
PDF

Array

Video sqaruese: Si bëhet testimi në Zvicër?

MP4 (12MB)