Materiali i informacionit për temën testimi

Array

Fletushkë: Kryerja e testit të koronës

(përditësuar më 01.04.2022)
PDF

Array

Afishe: Rekomandimet aktuale të sjelljes dhe higjienës

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF