Materiali i informacionit për Covid-19 në përgjithësi

Array

Afishe: Rekomandimet aktuale të sjelljes dhe higjienës

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF

Array

Afishe: Ju lutemi, mbani këtu një maskë edhe më tej.

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF

Array

Afishe: Ju lutemi, lani ose dezinfektoni këtu duart edhe më tej.

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF

Array

Afishe: Ju lutemi, ruani këtu distancën edhe më tej.

(përditësuar më 01.12.2022)
PDF

Array

Fleta e fakteve: Informacione

(përditësuar më 30.12.2022)
PDF