Materiali i informacionit për Covid-19 në përgjithësi

Array

Fleta e fakteve: Informacione

(përditësuar më 21.9.2021)
PDF

Array

Video sqaruese: Aplikacioni “SwissCovid”

MP4 (38MB)

Array

Video sqaruese: Gjurmimi i kontakteve

MP4 (17MB)