Materiali i informacionit për certifikatën e Covid

Array

Afishet: Kështu funksionon certifikata e Covid

(përditësuar më 11.10.2021)
PDF

Array

Fletushkë informacioni: Kështu funksionon certifikata e Covid

(përditësuar më 11.10.2021)
PDF

Array

Video sqaruese: Çfarë është certifikata e Covid, dhe si funksionon ajo?

MP4 (Pjesa 1 | Pjesa 2 | Pjesa 3)