Informativni materijal o vakcinaciji protiv Covid-19

Array

Informativni list: Informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 u jesen 2022

(ažurirano dana 30.09.2022.)
PDF

Array

Informativni list: Informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 u jesen 2022. za posebno ugrožene osobe

(ažurirano dana 30.09.2022.)
PDF

Array

Informativni list: Informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 u jesen 2022 za trudnice

(ažurirano dana 30.09.2022.)
PDF

Array

Plakat: Bolje zaštićeni zahvaljujući dopunskoj vakcinaciji

(ažurirano dana 10.10.2022.)
PDF

Array

Plakat: Bolja zaštita tokom trudnoće zahvaljujući dopunskoj vakcinaciji.

(ažurirano dana 10.10.2022.)
PDF

Array

Plakat: Bolja zaštita tokom trudnoće zahvaljujući dopunskoj vakcinaciji

(ažurirano dana 01.10.2022.)
PDF

Array

Plakat: Aktuelne preporuke o socijalnoj distanci i higijeni

(ažurirano dana 01.12.2022.)
PDF

Array

Letak: Covid-19 vakcinacija, plodnost i trudnoća

(ažurirano dana 24.03.2022.)
PDF