Informativni materijal o COVID-19 uopšteno

Array

Plakat: Aktuelne preporuke o socijalnoj distanci i higijeni

(ažurirano dana 01.12.2022.)
PDF

Array

Plakat: Molimo vas da ovde i dalje nosite masku.

(ažurirano dana 01.12.2022.)
PDF

Array

Plakat: Molimo vas da ovde i dalje perete i dezinfikujete ruke.

(ažurirano dana 01.12.2022.)
PDF

Array

Plakat: Molimo vas da ovde i dalje držite odstojanje.

(ažurirano dana 01.12.2022.)
PDF

Array

Informativni list: Informacije

(ažurirano dana 30.12.2022)
PDF