Material d'infurmaziun davart COVID-19 en general

Placats

Array

Placat: Populaziun e coronavirus

(actualisà ils 01-10-2021)
PDF

Array

Placat: Per plaschair dischinfectar ils mauns.

(actualisà ils 01-10-2021)
PDF

Array

Placat: Qua sto vegnir purtada ina mascrina

(actualisà ils 31-05-2021)
PDF

Array

Placat: Purschidas d’agid per la sanadad psichica

PDF

Array

Placat: Grazia che Vus tegnais er vinavant distanza

(actualisà ils 22-03-2021)
PDF

Array

Placat: Grazia che Vus lavais regularmain ils mauns

(actualisà ils 22-03-2021)
PDF

Array

Placat: Grazia che Vus purtais er vinavant ina mascrina

(actualisà ils 22-03-2021)
PDF

Array

Placat: Grazia che Vus As laschais testar regularmain

(actualisà ils 22-03-2021)
PDF

Array

Placat: Contact tracing «Café»

(actualisà ils 28-09-2021)
PDF

Array

Placat: Test

(actualisà ils 28-09-2021)
PDF

Array

Placat: Distanza

(actualisà ils 28-09-2021)
PDF

Array

Placat: Quarantina/isolaziun

(actualisà ils 28-09-2021)
PDF

Array

Placat: Contact tracing «Club»

(actualisà ils 28-09-2021)
PDF

Array

Placat: En cas da sintoms far immediat in test

PDF

Array

Placat: Citad

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Plazza da parcar

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Viandar

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Tip d’excursiun

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: En e sper l’aua

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Valisch

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Tge bel che Vus essas da return

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Vacanzas

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Risico d’infecziun

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Manchentà nagut

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Tancadi

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Foppa dal cumbel

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Art

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Buna luna

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Viva

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Betg entrar

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Bravo

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Classichers

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Biblioteca

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Lavar ils mauns

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Lavar ils mauns

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Pissoir

(actualisà ils 07-08-2021)
PDF

Array

Placat: Cuminaivlamain cunter il nov coronavirus

PDF

Array

Placat: Cuminaivlamain cunter il nov coronavirus

PDF

Fegls d’infurmaziun

Array

Fegliet infurmativ: Infurmaziuns

(actualisà ils 21-09-2021)
PDF

Pictograms

Array

Pictograms: «Reglas da cumportament e d’igiena»

(actualisà ils 01-10-2021)

PNG: ZIP
EPS: ZIP
AI: ZIP

E-board-screens

Array

E-board screen: Reglas da cumportament e d’igiena actualas

ZIP

Array

E-board screen: En cas da sintoms far immediat in test

ZIP

Tatgaders

Array

Tatgaders: Uschia ans protegin nus

PDF

Videos explicativs

Array

Video explicativ: App SwissCovid

MP4 (38MB)

Array

Video explicativ: Contact tracing

MP4 (17MB)