გადმოსაწერი საინფორმაციო მასალა

აქ იხილავთ ყველა სახის საინფორმაციო მასალას Covid-19-ის შესახებ, რომლის გადმოწერაც შესაძლებელია თქვენს ენაზე.

საინფორმაციო მასალა Covid-19-ის ვაქცინაციის შესახებ

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: 2022 წლის შემოდგომაზე კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

(განახლებულია 30.09.2022)
PDF

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ინფორმაცია 2022 წლის შემოდგომაზე კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ მაღალი რისკის ჯგუფში მყოფი პირებისთის

(განახლებულია 30.09.2022)
PDF

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ინფორმაცია 2022 წლის შემოდგომაზე კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო
ვაქცინაციის შესახებ ფეხმძიმე ქალებისთვის

(განახლებულია 30.09.2022)
PDF

ზოგადი საინფორმაციო მასალები Covid-19-ის შესახებ

Array

კორონავირუსის ინფექციის დიაგნოსტირება

(განახლებულია 01.04.2022)
PDF

Array

პლაკატი: რეკომენდაციები ქცევისა და ჰიგიენისთვის

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, ატაროთ პირბადე!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, დაიდენზიფიციროთ ან საფუძვლიანად დაიბანოთ ხელები!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, დაიცვათ დისტანცია!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ინფორმაცია

(განახლებულია 30.12.2022)
PDF