გადმოსაწერი საინფორმაციო მასალა

აქ იხილავთ ყველა სახის საინფორმაციო მასალას Covid-19-ის შესახებ, რომლის გადმოწერაც შესაძლებელია თქვენს ენაზე.

საინფორმაციო მასალა Covid-19-ის ვაქცინაციის შესახებ

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: რევაქცინაცია მრნა ვაქცინ ის გამოყენებით

(განახლებულია 05.08.2022)
PDF

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ზოგადი ინფორმაცია Covid-19-ის ვაქცინაციის შესახებ

(განახლებულია 05.08.2022)
PDF

ზოგადი საინფორმაციო მასალები Covid-19-ის შესახებ

Array

კორონავირუსის ინფექციის დიაგნოსტირება

(განახლებულია 01.04.2022)
PDF

Array

პლაკატი: რეკომენდაციები ქცევისა და ჰიგიენისთვის

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, ატაროთ პირბადე!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, დაიდენზიფიციროთ ან საფუძვლიანად დაიბანოთ ხელები!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

პლაკატი: გთხოვთ, დაიცვათ დისტანცია!

(განახლებულია 17.02.2022)
PDF

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ინფორმაცია

(განახლებულია 24.02.2022)
PDF