გადმოსაწერი საინფორმაციო მასალა

აქ იხილავთ ყველა სახის საინფორმაციო მასალას Covid-19-ის შესახებ, რომლის გადმოწერაც შესაძლებელია თქვენს ენაზე.

საინფორმაციო მასალა Covid-19-ის ვაქცინაციის შესახებ

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ზოგადი ინფორმაცია Covid-19-ის ვაქცინაციის შესახებ

(განახლებულია 15.09.2021)
PDF

ზოგადი საინფორმაციო მასალები Covid-19-ის შესახებ

Array

საინფორმაციო ბუკლეტი: ინფორმაცია

(განახლებულია 21.09.2021)
PDF