ለማውረድ የተዘጋጀ የመረጃ ማቴሪያል

በቋንቋዎ የተዘጋጁ ሁሉንም የኮቪድ 19 መረጃዎች እዚህ አግኝተው ማውረድ ይችላሉ።

ምርመራን የተመለከተ የመረጃ ማቴሪያል

Array

በራሪ ወረቀት፡ የኮሮናኢንፌክሽንንለይቶማግኘት

(የተሻሻለበት ቀን፡ 01.04.2022)
PDF

ኮቪድ 19 የሚመለከት አጠቃላይ መረጃ ማቴሪያል

Array

ፖስተር፡ ንጽህና እና ማህበራዊ ርቀትን በተመለከተ ወቅታዊ ምክረ ሃሳቦች

(የተሻሻለበት ቀን፡ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፡ እባክዎ የፊት ማስክ ማድረግዎን ይቀጥሉ።

(የተሻሻለበት ቀን፡ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፡ እባክዎ እጆችዎን በደንብ መታጠብዎን ወይም በሳኒታይዘር ማጽዳትዎን ይቀጥሉ።

(የተሻሻለበት ቀን፡ 17.02.2022)
PDF

Array

ፖስተር፡ እባክዎ ርቀትዎን መጠበቅዎን ይቀጥሉ።

(የተሻሻለበት ቀን፡ 17.02.2022)
PDF